Faillisementsrecht

Indien jouw onderneming in zwaar weer komt te verkeren en je niet langer je financiële verplichtingen kunt nakomen, kunnen de problemen zich snel opstapelen. Jouw schuldeisers willen dat je je verplichtingen nakomt en de facturen betaalt. In voorkomende gevallen kunnen schuldeisers beslag leggen of een faillissement aanvragen. Dé nachtmerrie van iedere ondernemer. TLC Advocaten Hardenberg is gespecialiseerd in het faillissementsrecht en kan je helpen de zaken zo gunstig mogelijk voor je te regelen.

TLC-Law

Waarmee kunnen wij je helpen?

Faillissementsfraude

Wanneer de onderneming, waarvan je bestuurder bent, failliet gaat, krijg je te maken met een curator. De curator behartigt in eerste instantie de belangen van de crediteuren en zal onderzoek doen naar de boekhouding en of je als bestuurder je werkzaamheden goed hebt verricht.

 

Mocht de curator van mening zijn dat je als bestuurder niet aan jouw (boekhoud)verplichtingen hebt voldaan, dan kan de curator je onder andere verantwoordelijk stellen voor het faillissement en je (privé) aansprakelijk stellen voor het tekort. Dit kan vergaande gevolgen voor jou hebben.

 

Een stap verder is verdenking van faillissementsfraude. Indien de curator meent dat hiervan sprake is, dan kan de curator hiervan ook aangifte doen bij het Openbaar Ministerie.

 

Indien je verdacht wordt van faillissementsfraude en het Openbaar Ministerie de aangifte van de curator zal oppakken en zelf onderzoek zal verrichten, kan dit zeer nare gevolgen voor jou hebben. Het is in zo’n procedure van belang je te laten bijstaan door een specialist op het gebied van zowel faillissementsrecht als strafrecht, zodat je op alle punten goed geadviseerd kunt worden en jouw belangen goed worden behartigd.

 

Jouw uitgangspunt zal uiteraard zijn om te voorkomen dat jij of jouw onderneming in een strafrechtelijk onderzoek wordt betrokken. TLC Advocaten Hardenberg adviseert je ook hoe je strafrechtelijke aansprakelijkheid kunt voorkomen.

Bestuursaansprakelijkheid

De Belastingdienst kan een (ex-) bestuurder van een onderneming aansprakelijk stellen voor niet betaalde (belasting)schulden.

 

De gevolgen van zo’n aansprakelijkheid kunnen enorm zijn. De Belastingdienst kan gebruik maken van diverse mogelijkheden om tot invordering over te gaan. De procedure op grond van de Invorderingswet is een bekende, maar ook een civiele procedure tot aansprakelijkheidsstelling is een bekende procedure waarbij TLC Advocaten Hardenberg jou kan bijstaan.

Aansprakelijkheid

Een persoonlijke aansprakelijkheid (BV en NV) kan aan de orde zijn als het niet betalen van belasting te wijten is aan onbehoorlijk bestuur. De Hoge Raad bepaalt dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, als geen redelijk denkend andere bestuurder onder vergelijkende omstandigheden op dezelfde wijze gehandeld zou hebben. De bewijslast ligt in dit geval bij de Belastingdienst. Onbehoorlijk bestuur door medebestuurders kan in beginsel aan jou worden toegerekend.

 

In geval van belastingschuld in samenwerkingsverbanden (VOF, maatschap en CV) hoeft er geen sprake te zijn van onbehoorlijk bestuur. In die gevallen zal een bestuurder of vennoot moeten aantonen dat het hem niet te verwijten valt dat de belasting niet voldaan is.

Overig

  • Melding betalingsonmacht;
  • Kennelijk onbehoorlijk bestuur;
  • Aansprakelijkheid inleners en aannemers;
  • Aansprakelijkheid vennootschapsbelasting.

De specialisten van TLC Advocaten Hardenberg

Vastgoed- en huurrecht, ondernemingsrecht, faillissementsrecht, incasso

Ondernemingsrecht, faillisementsrecht

Contact

WhatsApp

Stuur een bericht via 06 213 471 04 of gebruik het contactformulier op de site. Wij reageren in de meeste gevallen binnen 4 uur.

Bellen

Bel ons op 0523-745640

Email: info@tlcadvocatenhardenberg.nl

Adres: J.C. Kellerlaan 22, 7772SG te Hardenberg

Openingstijden

Openingstijden

Je kunt ons op werkdagen bereiken tussen 9.00 en 17.00 uur. Stuur ons buiten kantoortijden een appje voor direct contact.