Wet betaalbare huur – per 1 juli 2024 !

Wet betaalbare huur – per 1 juli 2024 !

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 25 juni jl. ingestemd met de Wet betaalbare huur van voormalig minister Hugo de Jonge (CDA). De Wet betaalbare huur geldt per 1 juli 2024 en introduceert een nieuw segment huurwoningen: de middenhuur.

Wat is er veranderd?

Door de Wet betaalbare huur kennen we nu drie segmenten: de gereguleerde sociale huur, de gereguleerde middenhuur en de vrije sector. Bij de gereguleerde segmenten is de verhuurder gebonden aan een door de wet gestelde maximale huurprijs, binnen de vrije sector zijn de verhuurder en huurder vrij zelf een huurprijs af te spreken.

De maximale huurprijs binnen de gereguleerde segmenten is gebaseerd op het aantal punten dat het woningwaarderingsstelsel aan de kwaliteit van de woning toekent. Bij de gereguleerde sociale huur (tot 143 punten) bedraagt de maximale huurprijs € 879,58. De maximale huurprijs bij gereguleerde middenhuur (144 t/m 186 punten) bedraagt bij 186 punten € 1157,95. Wordt een woning op 187 punten of meer gewaardeerd, dan is de verhuurder niet gebonden aan een maximale huurprijs. Wilt u weten wat de maximale huurprijs voor uw woning is? Doe dan de ‘huurprijscheck’ op Huurprijscheck – bereken de maximale huurprijs | Huurders | Huurcommissie.

De Wet betaalbare huur verplicht verhuurders zich te houden aan de maximale huurprijzen. De huurder kan huurprijsverlaging afdwingen en de verhuurder riskeert een (forse) boete als hij zich niet houdt aan de geldende maximale huurprijs. Ook is de verhuurder verplicht om bij alle huurcontracten gesloten op of na 1 juli 2024 een puntentelling van de huurwoning en een energielabel op te nemen in het huurcontract. Daarnaast moet het huurcontract schriftelijk zijn opgesteld, mag de waarborgsom niet meer dan twee keer de kale huur bedragen en moeten de servicekosten uitgesplitst zijn.

Lopende contracten en het overgangsregime

Welke impact heeft wet nu op de verschillende lopende huurovereenkomsten die al vóór 1 juli 2024 zijn ingegaan?

  • Bij sociale huur (nu tot en met 143 punten) die bij de ingang van de huurovereenkomst al viel onder de sociale huur, moet de huurprijs per 1 juli 2024 (dus direct !) worden aangepast.
  • Bij sociale huur (nu tot en met 143 punten) die bij de ingang van de huurovereenkomst nog niet onder de sociale huur viel, moet de huurprijs per 1 juli 2025 worden aangepast.
  • Bij huurovereenkomst in de middenhuur hoeft er niets te worden aangepast. De regeling geldt alleen voor nieuwe huurovereenkomsten, dus gesloten na 1 juli 2024.

Bij huurovereenkomsten ingaande ná 1 juli 2024 moet de nieuwe waarderingsmethode worden gevolgd voor zowel de sociale als de middenhuur. Bij een woning met 187 of meer punten is sprake van de vrije sector en gelden er ook nu geen maximale huurprijzen.

Geen tijdelijke contracten

Door de Wet vaste huurcontracten is het vanaf 1 juli 2024 niet langer mogelijk tijdelijke huurcontracten te sluiten. Tijdelijke huurcontracten zijn enkel nog in specifieke gevallen toegestaan. De huidige wettelijke uitzonderingen (artikel 7:274, lid 1 onderdeel c, BW), zoals tijdelijke verhuur aan doelgroepen op grond van dringend eigen gebruik (de zogenaamde doelgroepencontracten voor ouderen, gehandicapten, studenten et cetera) blijven bestaan.

Vragen

Heeft u vragen over deze blog of andere huurrecht kwesties? Benader dan gerust ons team van huurrecht via mr. J.W. (Jolanda) Vreugdenhil (vreugdenhil@tlcadvocaten.nl). Ook kunt u ons bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl.