Consumentenkoop – zijn garanties uit te sluiten ?

De consument die een zaak koopt bij een professionele verkoper wordt beschermd door verschillende dwingendrechtelijke bepalingen. De verkoper mag van deze bepalingen niet afwijken en de koper kan er altijd een beroep op doen. Voor wie geldt het consumentenkooprecht en wat zijn de consequenties bij een ondeugdelijk product?

Consumentenkoop

De consument is bij het sluiten van een overeenkomst met een professionele partij doorgaans ‘de zwakkere partij’. De meeste regels van het consumenten(koop)recht bieden de consument daarom extra bescherming. Onder consument wordt verstaan de niet zakelijke koper, een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. De professionele verkoper handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. De overeenkomst gesloten tussen twee particulieren via marktplaats valt hier dus niet onder.

Wettelijke garantie

De consument recht op een goed product. Een aankoop moet bieden wat de consument ervan (in redelijkheid) mag verwachten. Dat heet ‘wettelijke garantie’ en de consument heeft daar altijd recht op. Deze garantie is niet uit te sluiten in de koopovereenkomst, zelfs niet als dat expliciet tussen partijen is afgesproken en de consument daarmee akkoord is gegaan. Hoe lang de garantie is, verschilt per product.

De consument heeft géén recht op wettelijke garantie als u als verkoper het probleem al heeft gemeld bij de verkoop en de consument daarmee akkoord is gegaan.

Vervangend product en reparatie

Heeft de consument een ondeugdelijk product gekocht bij u als professionele verkoper, dan kan de consument u vragen om reparatie of een vervangend product. Er is sprake van een ondeugdelijk product als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  • De consument hoefde niet te verwachten dat het al zo snel kapot zou gaan;
  • Het product is op een normale manier gebruikt;
  • De consument heeft het product niet zelf kapot gemaakt of beschadigd;
  • Het is geen normale slijtage;
  • Het product is goed onderhouden;
  • De updates zijn goed geïnstalleerd;
  • De consument klaagt bij de verkoper binnen 2 maanden nadat hij ontdekte dat het product niet goed is.

 

Voor een reparatie of vervangend product hoeft de consument niet te betalen, hij heeft recht op een gratis oplossing. De verkoper dient zelfs de retourkosten te betalen als het product niet goed is.

Wanneer de verkoper een andere oplossing voorstelt om het probleem op te lossen, dient de consument deze oplossing te accepteren voor zover dat redelijk is. De consument kan bijvoorbeeld geen reparatie eisen wanneer de verkoper aangeeft dat de problemen zo ernstig zijn dat reparatie niet mogelijk is en in plaats daarvan de verkoper een nieuw product aanbiedt.

Vragen

Heeft u vragen over deze blog of andere kwesties met betrekking tot consumentenkoop? Benader dan gerust een van onze specialisten: